Διεθνική Συνάντηση στη Λάρισα, Ελλάδα

TPM στη Λάρισα, Ελλάδα 3 και 4 Φεβρουαρίου 2022 Η 3η διεθνική συνάντησή μας φιλοξενήθηκε από το IED. Στη συνάντηση σχεδιάστηκαν οι μελλοντικές δραστηριότητες του έργου μας και έγιναν σχέδια…

Continue Reading

Εκπαίδευση για το Hλεκτρονικό Eμπόριο στη Μανίσα

Εκπαίδευση για το Hλεκτρονικό Eμπόριο στη Μανίσα10 Φεβρουαρίου 2022Το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι απίστευτα λαμπρό. Όμως, η έναρξη μιας επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σκληρή δουλειά και απαιτεί πολλά βήματα…

Continue Reading

Εκπαίδευση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στο IED

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας που ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας: να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και όχι κέρδος.Startup EU Academy, Ηλεκτρονικός οδηγός, Σελίδα 70Αριθμός έργου:…

Continue Reading

Εκπαίδευση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα, που φιλοξενείται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και στην οποία συμμετέχουν 2 άτομα από κάθε οργανισμό-εταίρο, θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 6-11 Δεκεμβρίου 2021.Νέοι ή εργαζόμενοι στον τομέα της…

Continue Reading

Διεθνική Συνάντηση μέσω Skype

Οργανώσαμε μια συνάντηση μέσω SKYPE για να αναπτύξουμε το πνευματικό μας παραδοτέο (E-Guide) σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που έφερε η κατάσταση της πανδημίας.

Continue Reading

Δεύτερη Διεθνική Συνάντηση

Start-up EU Academy Συνάντηση Έργου 11-12 Φεβρουαρίου 2020 Η δεύτερη διεθνική συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε στο Hradec Kralove. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι εκθέσεις των χωρών από τους εταίρους μας.

Continue Reading

Πρώτη Διεθνική Συνάντηση

Πρώτη Διεθνική Συνάντηση Start-up EU Academy Συνάντηση Έργου στις 08 - 10 Σεπτεμβρίου 2019 Μανίσα/Τουρκία Η πρώτη διεθνική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μανίσα της Τουρκίας. Στη συνάντησή μας συζητήθηκαν με τους…

Continue Reading
Close Menu