"STARTUP EU ACADEMY"

 STARTUP project looks at policies and programmes that have proven to help young entrepreneurs move up the performance ladder.

Έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων σε εθνικό επίπεδο. Πολλές χώρες πλέον, βασίζονται σε πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα των νέων, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και ολοκληρωμένων πακέτων που προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες όπως κατάρτιση, οικονομική υποστήριξη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση και εκπαίδευση. Το πρόγραμμα “Startup EU Academy” εξετάζει πολιτικές και προγράμματα που έχουν αποδείξει ότι βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες να ξεπεράσουν την κλίμακα επιδόσεων.Οι νέοι άνεργοι σε ολόκληρη την Ευρώπη δυσκολεύονται να ξεκινήσουν μια νέα δουλειά και πολλοί από αυτούς τα παρατάνε ακόμη και από την αρχή. Η επιχειρηματικότητα των νέων έχει αναγνωριστεί ως αναγκαία για τη μείωση της ανεργίας και θεμελιώδη για την οικονομική πρόοδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 της Επιτροπής της ΕΕ, χρειαζόμαστε περισσότερους επιχειρηματίες για να αναζωογονήσουν το επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρώπης και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας

(http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan/index_en.htm).

Δυστυχώς, οι νέοι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ακόμη και αν έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις, η επιχειρηματικότητα δεν αρκεί από μόνη της, για αυτό είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με την καινοτομία, η οποία εξαρτάται έντονα και από την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης (Porter and Stern, (2001), σελ.28). Προκειμένου μια επιχειρηματική δράση να είναι επιτυχημένη, η καινοτομία είναι απαραίτητη. Μόλις επιτευχθεί η καινοτομία, το άνοιγμα μιας νέας αγοράς είναι ζωτικής σημασίας. Το έργο ενσωματώνει τρεις βασικούς πυλώνες όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο και αντιμετωπίζει τους ειδικούς στόχους του τομέα των νέων όσον αφορά τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλη την Ευρώπη μέσω της κατάρτισης των νέων σχετικά με τις μεθοδολογίες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε ευρωπαικό επίπεδο με ειδικούς στόχους για την αύξηση των νέων επιχειρηματιών ως εθελοντές για την προώθηση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού πνεύματος και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, ενισχύοντας το πνεύμα της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη και δημιουργώντας μια πλατφόρμα όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να ευημερήσουν, να συνεργαστούν και να αναπτυχθούν μαζί. Το έργο απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, σε άτομα με ειδικές ανάγκες και σε μέλη ΜΚΟ. Πέντε οργανισμοί, οι οποίοι είναι είτε δημόσιοι φορείς είτε ΜΚΟ, από 5 χώρες, με διαφορετική ειδίκευση και εμπειρία, στους τομείς σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεργάζονται στο πλαίσιο του έργου. 150 άτομα από τους οργανισμούς των εταίρων θα αποτελέσουν την ομάδα-στόχο του έργου και περίπου 2500 άτομα αναμένεται να επωφεληθούν έμμεσα από το έργο. Κατά τη διάρκεια του έργου, προβλέπονται τέσσερις σημαντικές δραστηριότητες : 1- Διακρατική έκθεση αναφοράς όπου θα παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο στις χώρες των εταίρων 2- Ένας αλγοριθμικός και διαδραστικός οδηγός που θα βοηθήσει εκείνους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση 3 – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα σε ευρωπαικό επίπεδο που θα είναι διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες 4- Περιεχόμενο ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο αποτελείται από διαδραστικά εκπαιδευτικά υλικά για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περίπου 10 νέοι από κάθε χώρα/εταίρο θα συμμετάσχουν σε εκαπιδευτικές δραστηριότητες και θα επισκεφθούν τρεις διαφορετικές χώρες, όπου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις άλλες χώρες και να τις συγκρίνουν με τη δική τους πραγματικότητα.Στο τέλος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συνολικά 30 νέοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις σχετικά με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω δομημένων βραχυπρόθεσμων εκπαιδεύσεων, προγραμματισμένες σύμφωνα με τη σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση.Στη συνέχεια, θα διοργανώσουν σεμινάρια, όπου θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με το θέμα του έργου. Οι νέοι οι οποίοι θα συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τις θεματικές της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και του ηλεκτρονικού εμπορίου θα συνεισφέρουν ενεργά στη δημιουργία του περιεχομένου του ηλεκτρονικού οδηγού, των εκθέσεων αναφοράς ανά χώρα και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.
Το σημαντικό αποτέλεσμα αυτόυ του έργου, θα είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία όλα τα παραδοτέα του έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν. Περίπου 18 εργαζόμενοι, θα είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της δραστηριότητας των νέων έμμεσα και οι εργαζόμενοι αυτοί, θα παραστούν στις διεθνείς συναντήσεις για την παρακολούθηση και τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων του έργου. Αναμένεται να παρέχουν καθοδήγηση και βοήθεια στους νέους κατά τη διάρκεια των εκπαίδευσεων και των σεμιναρίων τους και να τους βοηθήσουν να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους.Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, τα αποτελέσματα του έργου θα στοχοθετημένα ώστε να καλύπτουν τις μειονεκτούντες ομάδες, να εξοπλίσουν τους νέους επιχειρηματίες με πιο πρακτικές δεξιότητες και να αναπτύξουν προσαρμοσμένη εκπαίδευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Στο έργο, θα υπάρξει συνεργασία με διάφορες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών οργανισμών, των ΜΚΟ, των κοινοτήτων και των τοπικών επιχειρηματκών οργανώσεων.

Close Menu