Περίληψη

Σύντομη περίληψη του  ηλεκτρονικού οδηγού (IO3)


Ο ηλεκτρονικός οδηγός είναι το τρίτο αποτέλεσμα (IO3) του έργου Startup EU Academy.
Αποτελείται από τρία κεφάλαια: Ηλεκτρονικό εμπόριο, κοινωνική επιχειρηματικότητα, καινοτομία, και στοχεύει να εφοδιάσει τους νέους startuppers με ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων και πρακτικών, στα πρώτα τους βήματα, προσφέροντας παράλληλα έμπνευση και ιδέες και τους πιθανούς τόπους για να τους αναζητήσουν. Σε ορισμένα κεφάλαια δίνεται πρόσθετο υλικό προς μελέτη, είτε με τη μορφή βίντεο και podcasts, είτε με τη μορφή προτάσεων, βιβλίων, και άρθρων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν δραστηριότητες αξιολόγησης, οι οποίες συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών και των μεθόδων που παρουσιάζονται. Στα επόμενα βήματα του έργου, η σύμπραξη θα ζητήσει τη συμβολή των νέων startuppers, παρέχοντας τα σχόλιά τους για τον Οδηγό. Η γνώμη τους θα είναι πολύτιμη προκειμένου να προσαρμοστεί ο Ηλεκτρονικός Οδηγός στις ανάγκες τους, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησής τους και ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερης διαχείρισης της δικής τους νεοφυούς επιχείρησης.
Το πρώτο κεφάλαιο του ηλεκτρονικού οδηγού είναι αφιερωμένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το κεφάλαιο Ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει απλές μεθόδους και ιδέες για νέους startuppers. Περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση μιας έρευνας αγοράς σχετικά με τους ανταγωνιστές, τις τρέχουσες τάσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τη διαφοροποίηση της εταιρείας από τις άλλες. Παράλληλα, παρέχονται απλές οδηγίες για την αρχική ανάπτυξη της επωνυμίας, καθώς και τάσεις που πρέπει να ακολουθήσετε. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ένα κρίσιμο κομμάτι το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά, σε συνδυασμό με την ασφάλεια.
Το δεύτερο κεφάλαιο του ηλεκτρονικού οδηγού είναι αφιερωμένο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η επιχειρηματικότητα είναι μια ευρεία έννοια, η σύμπραξη αποφάσισε να εξειδικεύσει αυτό το κεφάλαιο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει αξίες και ηθικές πτυχές που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν έναν νέο startupper και να διαφοροποιηθεί από τη μάζα των συμβατικών επιχειρηματιών. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την αρχική έννοια και τους ορισμούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, παρέχει λόγους για την επιλογή αυτού του τύπου αντί άλλου και περιγράφει τα χαρακτηριστικά ενός Κοινωνικού Επιχειρηματία. Ένα ειδικό υποκεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα μοντέλα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, εξηγείται διεξοδικά ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, ως εργαλείο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στον Καμβά της Προτεινόμενης Αξίας (
Value Proposition Canvas), δεδομένου ότι οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται κυρίως λόγω της αξίας που παρέχουν στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι ένα από τα τελευταία υποκεφάλαια. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, υπάρχουν διάφοροι κατάλογοι με σχετικό υλικό για περαιτέρω μελέτη και έρευνα.
Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του ηλεκτρονικού οδηγού είναι αφιερωμένο στην καινοτομία.
Αυτό το κεφάλαιο θα εισάγει τους νέους στον κόσμο της καινοτομίας. Εδώ παρουσιάζονται έννοιες, δομές και τύποι καινοτομίας. Η δημιουργική σκέψη και οι τύποι καινοτομίας είναι μόνο μερικά από τα πιο κρίσιμα μέρη που αναπτύσσονται σε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν επίσης αρκετές ερωτήσεις που διατίθενται ως υποστηρικτικό εργαλείο για την υποβοήθηση της διαδικασίας διαχείρισης και αξιολόγησης της καινοτομίας.
Τα κύρια επιμέρους κεφάλαια είναι:
• Σύντομη εισαγωγή στην καινοτομία
• Τύποι καινοτομίας
• Διαχείριση και αξιολόγηση της καινοτομίας
• Αξιοποίηση της καινοτομίας
• Οικοσύστημα καινοτομίας

 

Close Menu